Ambasada gjermane ne pristina online dating

6854933580_2c8b688306_z

Kjo vizitë u realizua në bashkëpunim me Kryesinë e Bashkësisië Islame të Republikës së Kosovës, të cilën medreseja e falënderon për këtë bashkëpunim kaq produktiv.

Ju në çdo kohë mund të bëni një kërkesë për ternim për qëndrim vizite dhe qëllime private.

Contact the responsible Swiss representation or consulate when you want to register or unregister as a resident, when you need a new passport, have moved or wish to apply for citizenship.

The entire selection of services offered can be found in the dropdown menu to the right.

Sa i përket Islamit në Gjermani u mësua se afër 3 milion mysliman jetojnë aktualisht në këtë shtet të cilët përbëjnë 4 % të popullatës së përgjithshme.

Më shumë diskutimi ka të bëjë me të drejtën e mësimdhënëses fetare për të bartur shaminë.Në versionin mobil (për celularë dhe tabletë) mund të ketë vështirësi si në paraqitjen grafike ashtu edhe në caktimin e një termini.Prandaj ju rekomandojmë që rezervimin e terminit ta bëni në kompjuter.Një konfirmim përkatës e pranoni 6 javë para caktimit të terminit.Për udhëtime për në Gjermani me qëllim zyrtar, ose afarist nuk ndryshon asgjëSistemi elektronik i dhënies së termineve është optimuar për desktop.Christoph Deißenberger, Referent për Politikë, Kulturë dhe Shtyp në Ambasadën Gjermane. Bahri Simnica i cili i njoftoi për medresenë, statusin e saj lëndët mësimore dhe kurrikulat me të cilat punon. Christoph Deißenberger me ekipin e tij pati rastin që të prezantoj në një orë mësimi në lëndën e gjuhës arabe të udhëhequr nga profesori i kësaj lënde prof. Ora u mbajt në kabinetin e gjuhëve me metodë bashkëkohore dhe paisje moderne kompjuterike që disponon kjo shkollë. Deißenberger mbajti një ligjëratë me rëndësi të veçantë për nxënësit e shkollës sonë.

You must have an account to comment. Please register or login here!